Eternal Fıre INC. made its first investments in CS:GO and Valorant games. Its CS:GO, CS:GO Academy and Valorarnt teams are formed from the players who have achieved significant success in Turkey and around the globe.

 

In the near future it aims to establish academy teams and to achieve many successes in 2022 by creating teams in divergent games.

 

#forEF

Image Alt

KVKK Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olan ETERNAL FIRE E-SPOR VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ (“ETERNAL FIRE” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Mersis numaramız: 0313-1386-5220-0001

Bu metin KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. KVKK, ilgili yönetmelikleri ve mevzuatlardaki değişiklikler nedeniyle işbu Aydınlatma Metni’nde revizeler yapılabilecektir.

 

a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz Şirket tarafından düzenlenen festival, etkinlik ve organizasyonların yönetimi, projelerin gerçekleştirilmesi ve bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetlerin görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi, farkındalığın arttırılması kapsamında gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket’e ait web site ve platformlar aracığıyla ürün satışı ve bu satış ile bağlantılı lojistik ve faturalandırma işlemleri amaçlarıyla (“Amaçlar”) KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

İdari İşler Departmanı tarafından ziyaretçi/misafir veya etkinlik-festival yarışmacısı/takımı olarak tarafınıza ait T.C. kimlik bilginiz, adınız, soyadınız, iletişim bilgileriniz, mahremiyet alanları (örneğin tuvaletler) dışındaki kamera kayıt görüntüleriniz, Şirket, Game House ve tesislerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca internete erişim hizmetinden yararlandıysanız internet erişimlerinize ilişkin Log kayıtlarınız; 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümleri gereği, tarafınızın ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak menfaatlerini korumak amacıyla ve Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında işlenmektedir. Kamera izleme faaliyetine yönelik olarak izlemenin yapıldığı alanlara bildirim yazısı asılmakta, işbu aydınlatma metni de çalışanlar için elektronik posta ya da internet yoluyla, ziyaretçiler/misafirler için ise internet sitemizde erişime açılmaktadır.

Digital ve Sosyal Medya Departmanı ve Pazarlama ve Kurumsal İletişim Departmanı tarafından yapılan kampanyalara katılan müşteriler veya davetliler olarak tarafınıza ait adınız, soyadınız, telefon numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz olmak üzere kişisel bilgileriniz katılmış olduğunuz kampanyaların yürütülmesi, reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon) alanında, kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi, hizmetlerle ilgili kalite ve standart denetimlerini yapabilmek, hizmetler hakkında müşterilerin değerlendirme/memnuniyet ölçümleri/şikayet yönetimi, hukuki süreç gibi süreçlerin yönetilmesi ve bu konularda tarafınızla iletişim kurmak, kazanılan hediyelerin ve promosyonların tarafınıza tedariki, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Muhasebe ve Finans Departmanımız, web sitemizin “Shop” kısmından satın aldığınız ürünler, üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereği ve şirketin meşru menfaatleri uyarınca işlenmektedir. Aynı zamanda Şirket’in iş ortaklığı(sponsorluk vb.) yaptığı Keydrop ve DexGame firmalarının giveaway ve etkinliklerinin yerine getirilebilmesi için çeşitli kişisel verileri(isim-soy isim, iletişim verileri vb.) işleyebilecektir.

ETERNAL FIRE, bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Mağazamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için ETERNAL FIRE, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da meşru menfaatleri uyarınca kullanılabilir.

ETERNAL FIRE, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. ETERNAL FIRE tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; ETERNAL FIRE ve iş birliği içinde olduğu kişi ve başkaca şirketler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

ETERNAL FIRE, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza(İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak), kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecek olup Şirket’e ait sosyal medya hesaplarında ve diğer iletişim mecralarında yayımlanabilecektir.

 

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler ile; Şirket’e veya Şirket’imizin ilgili birimlerine göndermiş olduğunuz elektronik posta, faks, mektup, ya da buna aracılık eden platformlar aracılığıyla; Şirket’e ve Şirket’in web sitesine yapılan ziyaretler; duyuru ve iletişim sağlamak için onay ve iletişim bilgilerinizi almak için oluşturulan veya ürün ya da hizmetlerimize ilişkin memnuniyet veya şikâyetlerinizi toplamak için oluşturulan sistemler üzerinden; Şirket bünyesinde bulunan kamera kayıtları aracılığıyla; basılı olarak tarafınıza sunulan duyuru, elektronik bültene üye olunması, iletişim, şikayet, Şirket’in düzenlediği organizasyonlara, seminerlere, kampanyalara katılım, bu katılım esnasında doldurulan formlar aracılığıyla; Şirket çalışanlarından bizatihi, tedarikçilerden, misafirlerden/ziyaretçilerden, Şirket’in çağrı merkezi veya yüz yüze, telefonla veya başkaca bir iletişim aracı kullanarak gerçekleştirilen iletişimler; sosyal ağlar; cep telefonu, tablet veya sair mobil cihaz uygulamaları; Şirket ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile; Şirket tarafından düzenlenen festival, etkinlik ve diğer organizasyonların gerçekleştirilmesi ve kamuya tanıtılması kapsamında fiziki veya elektronik ortamda e-mail, fotoğraf veya video çekimi yöntemleri ile Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirket tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Şirket tarafından düzenlenen festival, etkinlik ve organizasyonların yönetimi.

 

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan ve kullanmayı talep ettiğiniz haklarınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak, Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak Seba Office No: 21D İç Kapı: 73 SARIYER/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta, noter kanalıyla ihtarname vb. yollarla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.  Ayrıca [email protected] mail adresimize kişisel verileriniz ve gizlilik ile ilgili bilgi talepli mail gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

e) Kişisel Verilerin Saklanması ve Muhafazası

ETERNAL FIRE, tüm departmanlar özelinde KVKK, yasal mevzuat veya herhangi bir mahkeme veya yetkili kurum tarafından gelecek bir talep veya emir üzerine kişisel verilerinizin açıklanması veya kişisel verilerinize sizin tarafınızdan aleniyet sağlanması halleri saklı olmak üzere, Şirketimize temin etmiş olduğunuz kişisel verilerinizi gizli tutmayı, bunları ticari sır olarak saklamayı ve gizli bilgilerin gizliliğinin devam ettirilmesi hususunda verilerinizin yetkisiz 3. kişilere veya kamuya ifşasını önlemek için idari ve teknik tedbirler almaktadır. Kişisel bilgileriniz, halka açık olmayan özel bir elektronik ortam verisi içinde, özlük dosyalarında ve arşivde muhafaza edilmektedir. Tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgilerin kimlere ne amaçla aktarılacağı bu metnin (3) numaralı maddesinde belirtilmiştir. İşbu Aydınlatma Metni uyarınca kişisel verilerinizi paylaştığımız veya aktardığımız grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçilerimiz de verilerinizi yalnızca ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi amacı ile sınırlı olarak kullanacak, bu kapsamda kişisel verilerinizi hizmetlerin ifasının yerine getirilmesi için bilmesi gerekli olanlar ve Kanun’da sayılan istisna haller, yasal mevzuat gereği açıklanması dışında 3. kişilere açıklayamayacaklardır.

Kredi Kartı Güvenliği; ETERNAL FIRE, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği ETERNAL FIRE tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığına karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. ETERNAL FIRE’ye ait tüm online alışveriş sitelerimizde Şirket’e dair tüm bilgiler ve Şirket adresi bilgileri belirtilmiştir.

 

E-Posta Güvenliği; Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. ETERNAL FIRE, e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Uygulamalar; Mağazamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. ETERNAL FIRE, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Şirket’e ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

 

ETERNAL FIRE, KVKK’nın 12. maddesi’ne uygun olarak (i) kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, (ii) kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, (iii) kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla güvenli veri tabanları, sunucular, firewall’lar (güvenlik yazılımları) ve elektronik posta bilgilerin şifrelenmesi dahil, güncel teknolojik gelişmeler ışığında kişisel verilerinizi de dahil olmak üzere bilgilerinizi korumak için bilgi güvenliği politikalarımızla mevcut bilgi ve veri değerlerinin ve risk durumunun analizini yaparak önleyici güvenlik önlemlerini almaktadır.

 

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanalına yöneltebilir:

E-posta: [email protected]